Адабиетшиносӣ

Шоҳнома Ҷилди - 2

19 январи соли 1956 Нашриёти давлатии Точикистон ба Шуъбаи шаркшиноси ва осори адабии Академияи фанхои Точикистон мурочиат карда, хохиш намуд, ки Шуъбаи зикршуда ухдадори ба нашр хозир намудани матни комили "Шохнома"-и Абулкосими Фиравси (934-1020 гардад

  • Муаллифҳо: Абулкосими Фирдавси

Шохнома чилди -1

19 январи соли 1956 Нашриёти давлатии Точикистон ба Шуъбаи шаркшиноси ва осори адабии Академияи фанхои Точикистон мурочиат карда, хохиш намуд, ки Шуъбаи зикршуда ухдадори ба нашр хозир намудани матни комили "Шохнома"-и Абулкосими Фиравси (934-1020 гардад

  • Муаллифҳо: Абулкосими Фирдавси
734025; ш. Душанбе, х. Рудакӣ, 21
Телефон:
Почта: